Arbitrages & Geschillen

zoals in opdracht van: Gemeenten, aannemingsbedrijven, leveranciers of fabrikanten, Ingenieursbureaus, particulieren, projectontwikkelaars, Verenigingen van Eigenaren (VvE ’s), verzekeringsmaatschappijen en rechtsbijstandverzekeringen.

Bij Arbitrages & Geschillen zijn beide partijen (opdrachtgever - opdrachtnemer) lijnrecht tegenover elkaar komen staan en zien dan ook geen kans meer om nog zonder Mediation nader tot elkaar te komen. Vaak is ook al een rechtsbijstandverzekering ingeschakeld. Bij geschillen kan het gaan om de kwaliteit van de prestatie of over organisatorische, juridische of technische aangelegenheden. HadrieëM kan dan als Arbiter of Mediator worden ingezet om een bindende uitspraak te doen of om praktische oplossingen af te spreken. Het is daarbij van belang om zorgvuldig na te gaan wat partijen vóóraf onderling hebben afgesproken (overeengekomen zijn) en hoe/waardoor het geschil is veroorzaakt. HadrieëM heeft tevens een politiële opleiding gehad tot beëdigd opsporingsambtenaar.  Mede daarom beschikken we over allerlei kennis en ervaring om bij het oplossen van het geschil te observeren, opsporen, analyseren en rapporteren ten aanzien van feiten en andere relevante omstandigheden van het betreffende geschil. HadrieëM beweegt zich - als een soort 'Rijdende Rechter' - moeiteloos door heel het land.

Ook is HadrieëM werkzaam geweest als 'Deskundige' bij de Nationale Geschillencommissie. Al met al een reden te meer om in voorkomende gevallen gebruik te maken van onze deskundige en onafhankelijke inzet.  Voor meer informatie en de kosten wordt verwezen naar het document " Tarieven inzet HadrieëM " bij " Downloads ".