Deskundige bij gerechtelijke procedures

Bij " Arbitrages & Geschillen " is al beschreven dat HadrieëM als een soort 'Rijdende Rechter' kan worden ingezet voor het adequaat oplossen van geschillen. Evenwel zijn er bepaalde conflicten welke dermate gecompliceerd van aard zijn dat de betrokkenen liever hun heil bij de Rechter zoeken. Een gerechtelijke civiele procedure is langlopend en kostbaar, waarbij door de Rechter meestal een Deskundige voor onderzoek en advies wordt ingeschakeld. In ons vakgebied moet deze Deskundige een ervaren, bekwaam civieltechnicus zijn met een onbesproken, onafhankelijke status. De Deskundige krijgt van de Rechter gerichte vragen ter beantwoording voorgelegd, waarvoor de Deskundige dan de processtukken moet bestuderen en ter plaatse onderzoek gaat verrichten. Een belangrijke vraag die de Rechter steevast  stelt, is of de Deskundige zelf nog punten naar voren wilt brengen voor de besluitvorming van de Rechter.  Aldus blijkt dat de Rechter veel waarde hecht aan het oordeel van de Deskundige.

HadrieëM is regelmatig gevraagd om als Deskundige in gerechtelijke procedures op te treden. Het betreffen dan rechtbanken over het hele land verspreid. Desgewenst kunnen wij een lijst overleggen met de Rechtbankprocedures waaraan HadrieëM vanaf 2008 werkzaam is geweest.

Voor meer informatie en kosten wordt verwezen naar het document " Tarieven inzet HadrieëM " bij " Downloads ".