Audits

Ten behoeve van tussentijdse kwaliteitsopnames, opleveringen, second opinion.

Bij het uitvoeren van werkzaamheden of leveren van producten is het van groot belang dat de opdrachtnemer (aannemer, leverancier, fabrikant) volledig voldoet aan de verwachtingen en eisen van de opdrachtgever (consument, klant). Deze verwachtingen - ofwel kwaliteitseisen -  staan meestal verwoord in de mondelinge of schriftelijke opdracht (bestek, overeenkomst). Evenwel is het niet altijd nodig om alle kwaliteitseisen expliciet in de overeenkomst te vermelden omdat bepaalde wetgeving (zoals het Burgerlijk Wetboek) automatisch op een werk of product van toepassing is. Ook is vaak zo dat - afhankelijk van de bedrijfsorganisatie waarbij de aannemer of leverancier is aangesloten - bepaalde standaardbepalingen van toepassing zijn. Naar dit soort standaardbepalingen wordt vaak verwezen bij de 'kleine lettertjes' onderaan de prijsaanbieding of opdrachtbevestiging. Het spreekt voor zich dat onze wetgeving en allerlei  soorten standaardbepalingen aanleiding kunnen zijn voor onderlinge misverstanden. 

Hoe dan ook: het kan van belang zijn te (laten) beoordelen of een werk of product - tussentijds of na afloop - aan alle gestelde wensen beantwoordt en of de aannemer of leverancier aan alle (ook wettelijke) verplichtingen heeft voldaan. Daartoe kan een onderzoek worden uitgevoerd in de vorm van een deskundige, onafhankelijke Audit. Bij HadrieëM bestaat een dergelijke Audit meestal uit een drietal onderdelen te weten: Vooronderzoek - buitenonderzoek - eindrapportage. HadrieëM heeft veel kennis en ervaring op dit gebied en voert Audits uit door heel het land. Om daarbij minder last van files in het verkeer te hebben, wordt daarbij verplaatst met de motor. Als u een beroep op HadrieëM doet, hoeft u daarbij ook niet voor ' filevorming' te vrezen. Immers onze organisatie is er op ingericht om iedere aanvraag met gezwinde spoed af te handelen.

Voor meer informatie en kosten wordt verwezen naar het document "Tarieven inzet HadrieëM " bij "Downloads".