Training & Presentatie

HadrieëM is bij uitstek HET Medium voor het overdragen van: kennis, ervaring en beleving. Dit komt omdat HadrieëM zelf door de jaren heen geschoold, getraind, 'gepokt en gemazeld' is op allerlei gebieden zoals: management, bedrijfsfilosofie, conflicthantering, handhaving, calamiteiten - / rampbestrijding inclusief 'je kunt het zo gek niet bedenken' ervaringen. Het hiervoor genoemde, staat uiteraard nog los van alle studies, cursussen en opleidingen die door HadrieëM met succes gevolgd zijn op technische, juridische en organisatorische vakgebieden. In februari 2020 las HadrieëM het boek "Niet te breken" van Sander Aarts, zich beschrijvend als de best getrainde Nederlandse militair . In het contact met Sander noemde HadrieëM zichzelf gekscherend 'de best getrainde burger van Nederland'. In ieder geval is HadrieëM als ervaren docent/trainer OOK nog professioneel geschoold op het gebied van didactische vaardigheden, presentatie - en trainingsmethoden. Bewonderd zijn, zijn wijze 'lessen', metaforen en creatieve interpretaties van Sprookjes, Regels en 'Wetten' (zoals van Benedictus, Peter, Berne/Harris, Tayler en Parkinson).

Naast het professioneel bezig zijn om 'de kost te verdienen', beoefent HadrieëM OOK nog vele hobby's zoals: stadsgids, natuurgids en voetbalscheidsrechter. HadrieëM is als geen ander in staat bepaalde zaken van een geheel andere zijde of standpunt 'out of the box' te bekijken, te benaderen en te beschrijven. Daarvan getuigen zijn vele essays en verhalen.  

Kortom: De ervaring heeft ons geleerd dat deelname aan een training, cursus of rondleiding van HadrieëM als een onvergetelijke belevenis wordt ervaren. Bijeenkomsten voor trainingen, (gastdocent)presentaties, sessies of cursussen bestaan meestal uit dagdeel - of een dagbijeenkomsten zoals b.v. ochtend, middag, avond of (zater)dag, danwel uit een repeterend meervoud daarvan. Voor meer informatie en kosten wordt verwezen naar de documenten "Tarieven inzet HadrieëM " en " Inventarisatie trainingen " bij " Downloads". Hieruit zal u blijken dat onze inzet niet altijd geld kost; wel enige inspanning uwerzijds. De hamvraag daarbij is: durft u het aan?